Όροι και προυποθέσεις

Αυτό το site foodplan.gr βρίσκεται σε λειτουργία από την ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» Η πρόσβαση σε αυτό το site εναπόκειται στους όρους και τους κανόνες που περιγράφονται παρακάτω.

Γενικοί Όροι

H ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» προσπαθεί με κάθε τρόπο να παρουσιάζει τις πληροφορίες με κάθε ακρίβεια και λεπτομέρεια. Στόχος της είναι να αναζητά συνεχώς νέους τρόπους για να παρέχει καλύτερα τις υπηρεσίες της. Αυτή η προσπάθεια δεν σταματά ποτέ. Ανάμεσα σε αυτές τις ενέργειες είναι και η δημιουργία αυτού του site.

Οι μετρήσεις προκύπτουν με το ίδιο τεστ , είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικές για την χρήση του προγράμματος. Για κάθε απορία ή διαφωνία παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο help@foodplan.gr.

Πνευματική Ιδιοκτησία

Η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα των περιεχομένων του site. Αυτά είτε της ανήκουν, είτε ασκεί τα νόμιμα δικαιώματα της για τη χρήση αυτών. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, χρήση ή μετάδοση των κειμένων, των εικόνων, των γραφικών, των λογοτύπων ή και οποιουδήποτε κωδικού χωρίς την έγγραφη άδεια της ομορρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» Μοναδική προϋπόθεση για την χρήση των παραπάνω είναι η προσωπική πληροφόρηση και χρήση. Συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε αυτό το site μόνο για νόμιμους λόγους. Η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» έχει κάθε δικαίωμα να χρησιμοποιεί για δικούς της λόγους, ακόμα και για δημοσίευση, κάθε υλικό (κείμενα, εικόνες και πληροφορίες) που εισάγετε στο site. Η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» έχει το δικαίωμα να καταγράφει τις εγγραφές στο site ή και να τις απορρίπτει.

Δικαιώματα

Στόχος μας είναι οι πληροφορίες που παρουσιάζονται να είναι ακριβείς, σωστές και σύγχρονες. Χρησιμοποιώντας αυτό το site αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τους κανονισμούς και τους όρους, οι οποίοι ισχύουν από τη στιγμή που εισέρχεστε στην ιστοσελίδα. Χωρίς να βλάπτει τα νομοθετημένα δικαιώματά σας, η αναφορά σε περιεχόμενα του site όπως κείμενα, πληροφορίες, εικόνες και άλλα (χωρίς κανένα περιορισμό) θα πρέπει να γίνεται με το παρακάτω τρόπο: "όπως αναφέρεται" ή "όπως υπάρχει" χωρίς να χρειάζεται καμία αναπαράσταση και προβολή εγγύησης. Πιο συγκεκριμένα, δεν εγγυόμαστε την ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχονται σε αυτό το site ούτε εγγυόμαστε ότι η χρήση αυτού του site θα είναι αδιάκοπη ή χωρίς κάποιο λάθος ή ότι το site δεν θα προσβληθεί από κάποιους "ιούς" ή άλλου είδους κακόβουλο λογισμικό. Η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» σε καμία περίπτωση δεν θα φέρει καμία ευθύνη απέναντι σε οποιαδήποτε ζημία προκληθεί είτε από τη χρήση πληροφοριών που υπάρχουν στο site είτε από προϊόντα που εμφανίζονται. Συμπεριλαμβάνονται χωρίς κανένα περιορισμό κάθε έμμεση ή συμπερασματική ζημία ή κάθε ζημία που προέρχεται από τη χρήση ή την πρόκληση καταστροφής δεδομένων ή κερδών σε κάθε πράξη συμφωνίας, αδιαφορίας ή κάθε άλλης επιβλαβούς πράξης, που προκύπτει από τη σύνδεση με το site και τη χρήση του. Η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» σύμφωνα με τους κανονισμούς και τους όρους δεν θα είναι υπεύθυνη για διάφορες απαιτήσεις σχετικές με τη χρηστικότητα και πρόσβαση στο site.

Σύμβολα

Όλα τα ονόματα, τα λογότυπα και οι εικόνες που προσδιορίζουν την ταυτότητα του ιστότοπου είναι ιδιοκτησιακά στοιχεία της ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» Στοιχεία τρίτων, όπως μάρκες, προϊόντα, υπηρεσίες και ονόματα εταιρειών που περιέχονται στο site είναι σύμβολα υπηρεσιών και εμπορικά σύμβολα και ονόματα των ιδιοκτητών τους.

Εξωτερικές συνδέσεις

Η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» δε φέρει καμία ευθύνη, δεν αντιπροσωπεύει ούτε εγγυάται για καμία από τις εξωτερικές συνδέσεις που υπάρχουν στο site της. Όταν επισκέπτεστε κάποια εξωτερική σύνδεση από το site της ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» πρέπει να γνωρίζετε ότι αυτή η σύνδεση δεν υπόκειται στον έλεγχο της ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» και η επισκέψη σε αυτή τη σύνδεση γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

Δικαιώματα λογισμικού

Το λογισμικό στο οποίο στηρίζεται αυτό το site έχει μελετηθεί και δοκιμασθεί πολύ προσεκτικά σε κάθε στάδιο της παραγωγής του. Προτείνεται, όπως και σε κάθε λογισμικό, η χρήση του να συνδυάζεται με τη χρήση προγράμματος κατά των "ιών". Επιπλέον, προτείνουμε να διατηρείτε ένα αντίγραφο ασφαλείας του σκληρού δίσκου πριν χρησιμοποιήσετε το λογισμικό. Η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τυχόν ζημιά που θα προκληθεί στον υπολογιστή σας ή στα αρχεία σας από τη χρήση του λογισμικού. Συμβουλευτείτε το διαχειριστή του διαδικτύου σας πριν εγκαταστήσετε το λογισμικό στον υπολογιστή σας.

Δικαιοδοσία

Αυτοί οι κανονισμοί και οι όροι θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τους νόμους του Ελληνικού Κράτους. Για οποιαδήποτε διαφωνία ή ένσταση αρμόδια είναι τα Ελληνικά δικαστήρια. H ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει καθέναν από τους κανονισμούς και τους όρους σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή, ανακοινώνοντας το on-line (στο ίδιο το site). Αν δεν αποδέχεστε τους όρους, θα πρέπει να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το site. ΟΔΗΓΟΣ ΑΡΧΕΙΩΝ COOKIES

Στην ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» και στον παρόντα ιστότοπο, χρησιμοποιούμε τεχνολογίες όπως αρχεία cookies, εικονοστοιχεία και τοπικούς χώρους αποθήκευσης για να είναι πιο εύχρηστοι οι δικτυακοί μας τόποι και για να προσαρμόζουμε το περιεχόμενό τους στις προτιμήσεις σας. Ο οδηγός αυτός έχει σχεδιαστεί για να επεξηγήσει, όσο το δυνατόν με μεγαλύτερη σαφήνεια, τι είναι τα αρχεία cookies, ποιος είναι ο σκοπός χρήσης των αρχείων cookies που χρησιμοποιούνται στους δικτυακούς τόπους μας, και ποιες είναι οι επιλογές που έχετε όσον αφορά τον έλεγχο ή τη διαγραφή τους, σε περίπτωση που αυτό επιθυμείτε.

Τί είναι το αρχείο cookie;

Σχεδόν όλοι οι δικτυακοί τόποι χρησιμοποιούν την τεχνολογία των αρχείων cookies. Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο που αποθηκεύει ρυθμίσεις του Διαδικτύου. Λαμβάνεται μέσω του προγράμματος περιήγησης κατά την πρώτη επίσκεψη σε ένα δικτυακό τόπο. Την επόμενη φορά που θα επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο από την ίδια συσκευή, το πρόγραμμα περιήγησης μπορεί να ελέγξει για να διαπιστώσει εάν υφίσταται ένα σχετικό αρχείο cookie (για παράδειγμα που περιέχει την ονομασία του δικτυακού τόπου) και να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτό το αρχείο cookie για να ενημερώσει το δικτυακό τόπο. Με τον τρόπο αυτό, οι δικτυακοί τόποι μπορούν να διαπιστώσουν κατά πόσο έχουν δεχθεί προηγούμενη επίσκεψη από το πρόγραμμα περιήγησης και, σε ορισμένες περιπτώσεις, να προσαρμόσουν το περιεχόμενο αναλόγως.

Τα οφέλη των αρχείων cookies

Ορισμένα αρχεία cookies είναι εξαιρετικά χρήσιμα καθώς ο δικτυακός τόπος μπορεί να γίνει πιο φιλικός για το χρήστη όταν εκείνος επιστρέφει σε αυτόν, σε περίπτωση που τον έχει επισκεφτεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Υπό την προϋπόθεση ότι χρησιμοποιείτε την ίδια συσκευή και το ίδιο πρόγραμμα περιήγησης, μπορούν, για παράδειγμα, να θυμούνται τις προτιμήσεις σας, να μας βοηθούν να θυμόμαστε πώς χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους μας, και να διαμορφώνουν το περιεχόμενο που προβάλλεται ώστε να ανταποκρίνεται καλύτερα στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες σας. Κανένα αρχείο cookie από αυτά που χρησιμοποιούνται στους δικτυακούς μας τόπους, δεν συγκεντρώνει πληροφορίες που να σας ταυτοποιούν προσωπικά.

Έλεγχος και διαγραφή αρχείων cookies

Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τον τρόπο χρήσης των αρχείων cookies από ένα πρόγραμμα περιήγησης, όπως για παράδειγμα ρυθμίσεις αναφορικά με τον αποκλεισμό ή τη διαγραφή αρχείων cookies από τους δικτυακούς τόπους της ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» (ή από οποιονδήποτε άλλο δικτυακό τόπο), μπορείτε να το κάνετε αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης.

Για να ελέγξετε τα αρχεία cookies, στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης μπορείτε είτε να τα αποδεχτείτε είτε να τα απορρίψετε, ή να ενημερώνεστε κάθε φορά που ένας δικτυακός τόπος θέλει να αποθηκεύσει ένα αρχείο cookie. Μπορείτε επίσης με ευκολία να διαγράψετε αρχεία cookies που είναι ήδη αποθηκευμένα στη συσκευή σας από ένα πρόγραμμα περιήγησης.

Οι διεργασίες ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies ποικίλουν αναλόγως του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Για να δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε αυτό σε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα περιήγησης, μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα "Βοήθεια" του προγράμματος ή διαφορετικά να επισκεφτείτε τη διεύθυνση http://www.aboutcookies.org στην οποία επεξηγείται αναλυτικά ο τρόπος ελέγχου και διαγραφής των αρχείων cookies στα περισσότερα προγράμματα περιήγησης.

Κωδικοι πρόσβασης και ασφαλείας

Εάν εγγραφείτε για να γίνετε μέλος της foodplan.gr ιστοσελίδας θα σας ζητηθεί να δημιουργήσετε έναν κωδικό πρόσβασης. Θα πρέπει να κρατήσετε αυτό τον κωδικό εμπιστευτικό και δεν πρέπει να το αποκαλύψετε ή να το μοιραστείτε με κανέναν. Θα είστε υπεύθυνος για όλες τις δραστηριότητες που συμβαίνουν κάτω από τον κωδικό πρόσβασής σας. Εάν γνωρίζετε ή υποψιάζεστε ότι κάποιος άλλος γνωρίζει τον κωδικό πρόσβασής σας θα πρέπει να μας ειδοποιήσετε επικοινωνώντας με την Εξυπηρέτηση Πελατών (βλ. παρακάτω για λεπτομέρειες) αμέσως.

Εάν η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» έχει λόγο να πιστεύει ότι είναι πιθανό να είναι μια παραβίαση της ασφάλειας ή κατάχρηση του foodplan.gr, μπορεί να χρειαστεί να αλλάξει τον κωδικό πρόσβασής σας ή μπορεί να αναστείλει την ιδιότητα μέλους σας.

Εξαιρούνται υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ιστοσελίδα δεν περιλαμβάνουν την παροχή του υπολογιστή ή άλλου απαραίτητου εξοπλισμού για την πρόσβαση στο site. Για να χρησιμοποιήσετε το site θα απαιτείται σύνδεση στο Διαδίκτυο και τις κατάλληλες συνδέσεις τηλεπικοινωνιών. Δεν θα ευθυνόμαστε για οποιαδήποτε τηλεφωνικά ή άλλα έξοδα που μπορεί να προκύψουν.

Χρήση της ιστοσελίδας

Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ιστοτοπο, συμπεριλαμβανομένων των messageboards, για οποιονδήποτε από τους ακόλουθους σκοπούς: o διάδοση οποιοδήποτε παράνομο, ενοχλητικό, συκοφαντικό, υβριστικό, απειλητικό, επιβλαβές, χυδαίο, άσεμνο, ή γενικώς απαράδεκτο υλικό o εκπέμπει υλικό που ενθαρρύνει συμπεριφορά που συνιστά ποινικό αδίκημα, έχει ως αποτέλεσμα την αστική ευθύνη ή με άλλο τρόπο παραβιάζει τους σχετικούς νόμους, κανονισμούς ή ενός κώδικα πρακτική o διαβιβαστικό υλικό που περιέχει κάθε μορφή διαφήμισης ή προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών, ανεπιθύμητη αλληλογραφία, αλυσιδωτές επιστολές ή «spam» o να αποκτήσουν μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε άλλα συστήματα υπολογιστών o να παρεμβαίνει με τη χρήση o τη μετάδοση ή την αποθήκευση ηλεκτρονικών αντιγράφων υλικού που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα χωρίς την άδεια του ιδιοκτήτη. Διαθεσιμότητα Αν και το site έχει στόχο να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση, η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η υπηρεσία θα είναι ελεύθερη σφαλμάτων. Αν παρουσιαστεί βλάβη ,το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών, θα προσπαθήσει να διορθώσει την βλάβη το συντομότερο δυνατον. Η πρόσβασή σας στο site μπορεί να περιορίζεται περιστασιακά για να γίνουν εργασίες επισκευής, συντήρησης ή δημοσίευσης νέων παροχών ή υπηρεσιών. Η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» θα προσπαθήσει να αποκαταστήσει την υπηρεσία το συντομότερο λογικά δυνατό. Αναστολή και ακύρωση της συμμετοχής Δεν υπάρχει επιλογή ακύρωσης συμμετοχής που να είναι διαθέσιμη κατά την πρώτη ημέρα της προσχώρησης. Ωστόσο, μπορείτε ελεύθερα να ρυθμίσετε το λογαριασμό σας για να ακυρώσετε ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια της συμμετοχής σας. Ακύρωση θα ισχύει από την επόμενη ημερομηνία ανανέωσης των μελών και ουδεις θα δικαιούται επιστροφής για κάθε μηνιαία συνδρομή μέλους που έχει ήδη καταβληθεί.

Ακύρωση του λογαριασμού σας

• Αιτήσεις ακύρωσης μπορoυν να γίνουν αποδεκτες από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας στο help@foodplan.gr, support@foodplan.gr • Παρακαλώ γράψτε το όνομά σας, το επώνυμο και το όνομα χρήστη. Μόνο οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω των μεθόδων που περιγράφονται ανωτέρω θα ληφθούν υπόψη. Για το αρχείο σας, σας συμβουλεύουμε να κρατήσετε ένα αντίγραφο της αίτησης αποστέλλεται.

Υγεία - προσοχή κατά τη χρήση του site

Η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» συνιστά και ρητά δηλώνει ότι θα πρέπει οι χρήστες να αναζητήσουν ιατρική συμβουλή πριν ξεκινήσουν οποιαδήποτε απώλεια βάρους ή πρόγραμμα διατροφής. Οι πληροφορίες στην ιστοσελίδα δεν προσφέρουν ιατρικές συμβουλές ούτε λειτουργούν ως υποκατάστατο για την ιατρική περίθαλψη. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν το site, άτομα αν είναι ελλιποβαρή, οι έγκυες, θηλάζουσες, κάτω των 18 ετών ή έχετε οποιαδήποτε ιατρική κατάσταση που επηρεάζει τις διατροφικές σας ανάγκες.

Το site παρέχει γενικές πληροφορίες και καθοδήγηση σχετικά με την απώλεια βάρους και τη διαχείριση των απωλειών. Παρά το γεγονός ότι έχει ως στόχο να βοηθήσει τους χρήστες στην προσπάθειά τους να χάσουν βάρος, πληροφορίες της τοποθεσίας δεν συνιστούν συμβουλές προσαρμοσμένες στις ειδικές απαιτήσεις ενός ατόμου.

Δικτυακούς τόπους τρίτων Ως ευκολία για τους χρήστες, το site περιλαμβάνει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που είναι πέρα από τον έλεγχο μας.Η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο στο Διαδίκτυο ή το WorldWideWeb σελίδες σε οποιοδήποτε άλλο site ή δημοσίευση εκτός του χώρου

Διαφήμιση και χορηγία

Τμήματα του ιστότοπου μπορεί να περιέχουν διαφήμιση και τη χορηγία. Οι διαφημιστές και οι χορηγοί είναι αρμόδιοι για τη διασφάλιση ότι το υλικό που υποβάλλεται για να συμπεριληφθεί στο site συμμορφώνεται με τους σχετικούς νόμους και κώδικες. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε λάθος ή ανακρίβεια στη διαφήμιση και το υλικό χορηγίας. Η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες που προσφέρονται από την εν λόγω διαφημιστές ή χορηγούς.

11.Εφαρμοστέο δίκαιο Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο, και οποιαδήποτε διαφορά θα επιλύεται μόνο από τα δικαστήρια των Αθηνών.

12.Διεθνής χρήση

Η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» δεν δεσμεύεται ότι τα υλικά στην ιστοσελίδα είναι κατάλληλα ή διαθέσιμα για χρήση σε περιοχές εκτός Ελλάδος,από περιοχές όπου το περιεχόμενο αυτό είναι παράνομο ή αθέμιτο ή απαγορεύεται . Αν επιλέξετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το site από τοποθεσίες εκτός Ελλάδος, το κάνετε με δική σας πρωτοβουλία και είστε υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους.

13.Διάφορα

Εάν οποιαδήποτε διάταξη αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρη από κάθε αρμόδιο δικαστήριο, η ακυρότητα αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, η οποία θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και εφαρμογή

Εάν παραβιάσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις και η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» αγνοεί αυτό, η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» θα εξακολουθεί να δικαιούται να χρησιμοποιεί τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα της σε μεταγενέστερη ημερομηνία ή σε οποιαδήποτε άλλη κατάσταση όπου θα παραβιάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις.

Η ομορρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΧΙΖΑΣ – ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ Ο.Ε» δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των Όρων και Προϋποθέσεων που προκαλούνται από συνθήκες πέραν του ελέγχου της.

15.Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα

Με την εγγραφή σας ως συνδρομητής, αναγνωρίζετε ότι θα πρέπει να παρέχετε πληροφορίες για την υγεία, το φύλο και την ηλικία, έτσι ώστε να μπορούν να παρασχεθουν σχετικές υπηρεσίες. Περαιτέρω, συμφωνείτε ότι μπορούμε να διαβιβάσουμε τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα σας, μέσω ασφαλών συνδέσεων.